Perfil

Marcel Cabrera Salvat, Tarragona, 1983.

Fotògraf professional independent en els camps de natura, esports, fotografia documental, interiorisme, gastronomia, publicitat i fotografia social.
Llicenciat en Ciències Ambientals a la UAB, Barcelona.
Obert a nous camps i projectes, treballant en col·laboració amb diversos àmbits. Expert en Photoshop, edició i postproducció d’imatge i audiovisuals. Especialització en catàlegs web, edició, maquetació i suports digitals.